Aktuellt program

Uppvisningsdanser:

E-18

Beskrivning->>>   Video->>>


Slängpolska från Vikbolandet

Video->>>


Vinövalsen

Beskrivning->>>   Video->>>


Turingehambo

Beskrivning->>>   Video->>>


Jämtpolska

Beskrivning sida 1 ->>>   Sida 2 ->>>   Video->>>


Dagen efter snoa

Beskrivning->>>   Video->>>


Cumberland Square Eight

Beskrivning->>>   Video->>>


Finsk schottis eller Talgoxen (även kallad Ålandsschottis)

Beskrivning->>>   Video->>>


Botany Bay (alias Sunnekadrilj)

Beskrivning->>>


Övriga danser under vårterminen -22

Borgundapolka

Beskrivning->>>   Video->>>


Christina-polka

Beskrivning->>>   Video->>>


Dansk familjeschottis

Beskrivning->>>  (Video finns på acla.se)


Familjevals från Gästrikland

Beskrivning->>>   Video->>>


Glanshammarssnoa

Beskrivning->>>


Gunnar P:s snoa

Beskrivning->>>   Video->>>


Ingrids familjehambo

Beskrivning->>>   Video->>>


Kalle P:s vals

Beskrivning->>>   Video->>>


Rita's Waltz (linedance)

Instruktionsvideo på engelska->>>


Schottis från Binga

Beskrivning->>  Video->>


Slimmingemazurka

Beskrivning->>>  Video->>>


Tjeckmazurka

Beskrivning->>>  (Video finns på acla.se)


Vilbergsmazurka

Beskrivning->>>   Video->>>


För många av danserna kan man även hitta film på www.acla se.