Dansuppvisningar

Vi uppträder med dansuppvisningar vid Valborg och midsommar samt på äldreboenden. Vi kan även ordna uppvisning vid privata arrangemang.


Vid våra uppträdanden är vi vanligen klädda i folkdräkter och dansar till levande musik, dragspel och fiol, eller till inspelad musik.


Är du intresserad att boka dansuppvisning

kontaktar du:

Christina Sundholm

    tel:     054 15 56 40

    mob: 0730 43 93 61

    e-post: info@alstersfolkdanslag.se


http://www.youtube.com/watch?v=L-znTl6BVug